Monster Phonic Fun - רמה 1 + DVD

המשחק הזה עוזר לילדים לזכור צלילים ולהביע אותם בצורה נכונה. הדבר היחודי במשחקים האלה הוא שלכל צליל מסוים, יש תמונה של דמות המראה צורת הפה ומצבם של הלשון והשיניים הנחוצים להביע את הצליל.